0%Loading..

About us

บริษัท บราโว คิดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สนามเด็กเล่น อุปกรณ์ออกกำลังกาย ภายใต้ยี่ห้อ Bravo Kids ด้วย สินค้าและการบริการที่เน้นความปลอดภัย เสริมสร้าง
การเรียนรู้ พัฒนาการทางร่างกายและความคิดสร้างสรรค์ สร้างเสียง หัวเราะและพัฒนาทางกายภาพและทางสังคมด้วยวัตถุประสงค์

 1. 1. เพื่อให้เด็ก ๆ มีเครื่องเล่นที่มีความปลอดภัยสูง ได้มาตรฐาน
 2. 2. เพื่อเป็นที่สังสรรค์สำหรับทุกคนในครอบครัว ที่ซึ่งพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย สามารถ ทำกิจกรรมร่วมกัน
 3. 3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาของเด็ก ด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดที่มี ไม่ว่าจะเป็นการได้ยิน การมองเห็นและการสัมผัสพัฒนา ทักษะทางกายภาพและการเคลื่อนไหว กระตุ้นพัฒนาการ
  ของการรับรู้ การประสานความเคลื่อนไหว การทรงตัวสร้างความแข็งแรง
 4. 4. เพื่อให้ผู้ที่ทุพพลภาพทางกายหรือพิการทางสายตาได้มีโอกาสที่จะได้เล่นเครื่องเล่นที่เหมาะสมกับ การออกแบบมาเพื่อกระตุ้นแก่เด็กพิการใน 1 หรือ 2 ประสาทสัมผัสของเขา

Quality

คุณภาพการผลิตและความปลอดภัย
การออกแบบ
คำนึงถึงคุณภาพของการเล่นรูปแบบโครงสร้าง วัสดุ ฟังก์ชั่นการใช้งาน มาตรฐานความปลอดภัย การบำรุงรักษา เครื่องเล่น ถูกออกแบบเพื่อชักจูงให้เรียนรู้เด็กๆ เล่น มีความสนุกสนาน พัฒนาจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางกายภาพ การเข้าสังคม การเลือกใช้สื่อออกแบบสีสันสดใส ทำให้เด็กเรียนรู้เรื่องของสี ซึ่งความแตกต่างของสีจะช่วยในเรื่อง การใช้งานและความปลอดภัย เพราะสีจะทำให้เด็กรู้ถึงความแตกต่างว่าชิ้นส่วนใดเป็นเหล็กพลาสติก พื้น เด็กจะเล่นได้อย่างมั่นใจและสนุกสนาน


คุณภาพ
อายุการใช้งานยาวนาน มีความปลอดภัยสูง มีความคุ้มค่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง ราคา ? คุณภาพสินค้าทุกชนิดได้รับการออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ เช่นมาตรฐานยุโรป EN1176 และ ASTM ของอเมริกา และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น (มอก. 685/2540) ของไทย

Products

Playground Fitness Plastic Toys Water Park Playport
  prev next
  prev item next item

  Portfolio

  ผลงานติดตั้งชุดสนามกลางแจ้ง ผลงานคิดคั้งเครื่องออกกกำลังกายกลางแจ้ง ผลงานติดตั้งสวนสนุกบ้านบอล ผลงานสร้างสวนน้ำ
   prev next
   prev item next item

   Promotion

   prev item next item

   Promotion

   327 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
   โทร. 0-2322-3535 แฟกซ์. 0-322-9931
   Email: bravo_kids02@yahoo.com